„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Jesteś tutaj: Projekt UE

Projekt UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej o profilu gastronomicznym opierającej się na wykorzystywaniu zasobów lokalnych

cel: podjęcie dynamicznie rozwijającej się działalności gospodarczej o profilu gastronomicznym w oparciu o zakup wyposażenia do lokalu gastronomicznego i zatrudnienie wykwalifikowanej kadry oraz jej utrzymanie i dalszy rozwój.

Wartość dofinansowania: 60 000,00zł

Osiągnięty wskaźnik: Liczba utworzonych miejsc pracy - 1,5 etatu

Kontakt z nami

Santoczno ul. Kasztanowa 2
66-415 Kłodawa

  515-796-721

© wszystkie prawa zastrzeżone